Info

BPM-verhoging 2015 kost automobilist tot 667 euro extra.

Alleen CO2-emissievrije auto’s blijven volgend jaar BPM-vrij, zoals volledig elektrische en waterstof auto’s. Voor alle andere auto’s moet vanaf 1 januari 2015 BPM worden betaald. Dat zijn de plannen die het kabinet afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit moet in 2015 200 miljoen euro extra opleveren.De BPM-verhoging van 2015 maakt nu onderdeel uit van het Belastingplan. Het is een maatregel die de afspraken uit de Autobrief 2011-2015 schaadt en dat stoot BOVAG tegen de borst. Gisteren heeft BOVAG dan ook contact gehad met Kamerleden en een reactie op het voorstel gegeven. Rogier Kuin, manager Politiek en Overheid: ‘Er is nu duidelijkheid over de invulling van de BPM vanaf 2015. We zijn tegen extra belastingverhogingen, de afspraken die met toenmalig minister De Jager zijn gemaakt worden met dit voorstel geschaad.’ Aanstaande maandag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het voorstel. In het voorstel voor de BPM-aanpassing staat dat voor iedere auto met een uitstoot van meer dan 0 g/km CO2 vanaf 1 januari 2015 een vast bedrag van 175 euro betaald moet gaan worden, plus (t/m 82 g/km - de oorspronkelijke BPM vrijstellingsgrens) 6 euro per g/km CO2. De tarieven van 83 tot en met 110 g/km worden verlaagd; van 93 euro naar 69 euro. Als de Eerste en de Tweede Kamer akkoord gaan met dit voorstel betekent het dat auto’s met een uitstoot tot 110 g/km méér gaan betalen, met een maximum van 667 euro extra voor een auto met een uitstoot van 82 g/km. Voor auto’s die 110 g/km of méér CO2 uitstoten blijven de tarieven vrijwel gelijk.Daarmee worden de lasten voor automobilisten volgend jaar dus nog verder verhoogd. BOVAG strijdt fel tegen deze belastingverhoging. Er wordt volgens de brancheorganisatie geen rekening gehouden met de situatie van de autobranche. De nieuwverkopen staan al jaren onder druk en het voorspelde lichte herstel in 2014 wordt nu in de kiem gesmoord.Vorige week nog hebben BOVAG, RAI Vereniging en VNA de fracties in de Tweede Kamer erop gewezen dat dit in strijd is met de afspraken uit de Autobrief 1 van 2011-2015. De Jager heeft in die brief de aanscherping van de CO2-grenzen, de BPM-tarieven en de fiscale bijtelling vastgelegd voor de periode van 2012 tot 2016. Die afspraak zou als dit voorstel doorgaat, geschonden worden.